X

تیم آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

تیم آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

دپارتمان آموزش و پژوهش

‎تیم معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستان و حضور اعضا هیئت علمی و سایر پزشکان محترم این مرکز به طراحی و اجرای مطالعات علمی و زیر بنایی در راستای اهداف بیمارستان عرفان نیایش پرداخته که امید است نتایج این تلاشها متناسب با ماموریت بیمارستان" ارائه خدمات درمانی استاندارد و پیشرفته در یک محیط آرام، زیبا، پویا و کارآمد مبتنی بر پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انسانی" موجبات رضایت و آرامش بیشتر بیمارانمان را فراهم سازد.

 

اعضای دپارتمان آموزش و پژوهش
 
فارماکوتراپیست : آقای دکتر یونس پناهی
                                         
دبیر دپارتمان: سوپروایزر آموزشی
خانم اشرف فصاحت

 

دی ان ان