X

بخش POST CATH

بخش POST CATH
امکانات درمانی / بخش ها / بخش های ویژه / بخش POST CATH

بخش POST CATH

مدیر گروه و رئیس بخش: جناب آقای دکتر جمشید آیدنلو

سرپرستار بخش: خانم محبوبه اخلاصی


بخش POST CATH از جمله بخش های ویژه ای می باشد که بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در آن بستری گردیده و تحت مراقبت ویژه با مانیتورینگ قرار می گیرند.

  
این بخش که در طبقه دوم بيمارستان در مجاورت بخش آنژیوگرافي قرار گرفته است، داراي 8 تخت بستري فعال است که یک تخت آن ایزوله میباشد. این بخش مانند بخش CCU مجهز به مانيتور مرکزی جهت کنترل 24 ساعته بیماران مي باشد. این بخش دارای پرسنل پرستاری کارآزموده بوده که با امور تخصصی بیماران آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی و عوارض ناشی از آن آشنا هستند.

 

 • تجهيزات اختصاصی موجود در این بخش عبارتند از:
  • تمامی تختها مجهز به مانیتور قلبی، ریوی مدرن 
  • هر تخت دارای 3 عدد پرفیوز جهت تسهیل دارو
  • مانیتور پرتابل
  • دستگاه ونتیلاتور
  • دستگاه ساکشن پرتابل
  • دستگاه الکترو شوک
  • دستگاه اکوکاردیوگرافی
  • دستگاه ژنراتور پیس میکر


بیماران آنژیو گرافی این بخش معمولا به صورت سرپایی بوده و در بعد از ظهر همان روز ترخیص میگردند و بیماران آنژیوپلاستی معمولا بعد از یک روز بستری و مراقبت از این بخش مرخص می گردند.

 

بیماران بخش POST CATH به صورت 24 ساعته توسط پزشک مقیم متخصص قلب پایش می شوند.

 

مشاهده تمام فیلم های گروه قلب و عروق

 مشاهده تمام فیلم های گروه جراحی عروق

مشاهده تمام فیلم های گروه درد

  

گروه قلب و عروق

 

گروه درد
گروه جراحی عروق

 

گروه جراحی ارتوپدی

 

 

دی ان ان