X

(Day Care) بخش بستری کوتاه مدت

(Day Care) بخش بستری کوتاه مدت
امکانات درمانی / بخش ها / بخش های بالینی / (Day Care) بخش بستری کوتاه مدت

بخش بستری کوتاه مدت (Day Care)

رئیس بخش: جناب آقای دکتر رضا پورمازار

سرپرستار بخش: خانم سمیه فردانش


بخش بستری روزانه (Day care) یا بخش هشت بیمارستان عرفان نیایش، در راستای کاهش مدت زمان اقامت بیمارستانی و نیز هزینه های درمان بیماران گرامی ایجاد شده است. این بخش دارای 31 تخت فعال مجهز به مانیتورینگ قلبی – ریوی، ساکشن، ترالی اورژانس و تخت های چند شکنه می باشد که در چهار سالن مختلف مستقر شده اند.

در این بخش بیماران جراحی های کوچک سرپایی نظیر اینترونشنهای رادیولوژی، ارولوژی، زیبایی، پلاستیک، ترمیمی، جراحی عمومی، زنان و نیز بیماران شیمی درمانی بستری می شوند. لازم به ذکر است که آماده سازی این دسته از بیماران در همین بخش انجام می پذیرد و خدمات درمانی مورد نیاز آنان پس از اعمال و پروسیجرهای جراحی نیز در همین بخش ارائه می گردد.

تقسیم بندی سالنهای بخش هشت به نحوی است که دو سالن به بیماران جراحی خانم، یک سالن به بیماران جراحی آقا و یک سالن نیز به بیماران شیمی درمانی تخصیص یافته است. بخش بستری روزانه از پرسنل پرستاری مجرب برخوردار است که موجبات رضایتمندی بیماران بیمارستان عرفان نیایش را در سطحی بسیار بالا فراهم آورده است.

دی ان ان