X

اخبار و رویدادهای بیمارستان عرفان نیایش

اخبار / اخبار جاری

اخبار و رویدادهای بیمارستان عرفان نیایش

گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
جلسه آمادگی ارائه خدمات درمانی برای افزايش احتمالی موارد كوويد 19 در بيمارستان عرفان نیایش

جلسه آمادگی ارائه خدمات درمانی

بيمارستان عرفان نیایش

گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
فناور برگزیده بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

 جناب آقای دکتر سعید صفری

بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی عرفان نیایش

گروه خبری : اخبار روز
هیدرونفروز و ورم کلیه جنین

جناب آقای دکتر علیرضا سینا
فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی کودکان
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی عرفان نیایش

گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
کلینیک تنفسی بیمارستان عرفان نیایش
کلینیک تنفسی بیمارستان عرفان نیایش
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی عرفان نیایش
گروه خبری : اخبار روز
گروه خبری : اخبار روز
صفحه 1 از 46ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

 

دی ان ان