X
بخش POST CATH

بخش POST CATH  از جمله بخش های ویژه ای می باشد که بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در آن بستری گردیده و تحت مراقبت ویژه با مانیتورینگ قرار می گیرند.         
بخش POST CATH که در طبقه دوم بيمارستان در مجاورت بخش آنژیوگرافي قرار گرفته است، داراي 8 تخت بستري فعال  است که یک تخت آن ایزوله میباشد. تخت ها به وسيله پرده از هم مجزا بوده تا در صورت نياز حریم بيمار حفظ گردد. این بخش مانند بخش CCU مجهز به مانيتور مرکزی جهت کنترل 24 ساعته بیماران مي باشد.
تجهيزات اختصاصی موجود در این بخش عبارتند از:
تمامی تختها مجهز به مانیتور قلبی، ریوی مدرن می باشند. همچنین 8 عدد پرفیوز جهت تسهیل دارو و درمان، یک عدد مانیتور پرتابل، یک عدد دستگاه ونتیلاتور، یک عدد دستگاه ساکشن پرتابل، یک عدد دستگاه الکترو شوک، یک عدد دستگاه اکوکاردیوگرافی، یک دستگاه ژنراتورپیس میکر، یک عدد ترالی کد، یک عدد آمبوبگ اطفال و  یک عدد آمبوبگ بزرگسال، یک عدد افتالموسکوپ و دو عدد اتوسکوپ در بخش POST CATH موجود می باشد.


بیماران آنژیو گرافی این بخش معمولا در بعداز ظهر همان روز ترخیص میگردند و بیماران آنژیوپلاستی معمولا بعد از یک روز مراقبت در این بخش ترخیص می گردند.


کنترل بیماران POST CATH به صورت 24 ساعته توسط پزشک مقیم متخصص قلب انجام می گیرد. این بخش دارای پرسنل پرستاری کارآزموده و آشنا با امور تخصصی بیماران آنژیو پلاستی و عوارض آن و نیز خدمات ویژه است.

 

 

 

دی ان ان