X

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

دکتر  ندا فخار

مدیر گروه کلینیک تخصصی طب کار

طب کار

متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق شغلی و پژوهشی
  • اطلاعات تکمیلی
  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 85-78
  • بورد تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 98-92

حوزه تخصصی:


معاینات اختصاصی VIP ویژه مدیران و روسای سازمان ها و شرکت ها

دی ان ان