X

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

دکتر     مهشید بحرینی

مدیر گروه جراحی زنان و زایمان

جراح زنان و زایمان

تخصص زنان و زایمان

 • سوابق تحصیلی
 • سوابق شغلی و پژوهشی
 • اطلاعات تکمیلی

گروه تخصصی زنان و زایمان بیمارستان عرفان نیایش

Instagram: @dr._bahreini

 • دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران ازسال 1361 به مدت 7 سال
 • دوره رزیدنتی و دوره تخصص زنان و زایمان - نازایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1371 لغایت 1367
 • گذراندن سه دوره (یکماهه ... و هیستروسکوپی و پرپرکلوشیب نازایی) و یک دوره یکساله تکمیل جهت کارشناسی رسمی پزشکی قانونی در زنان زایمان از سال 1396 لغایت1394
 • دوره آموزشی ژنتیک در مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت سه ماه در سال 1394 ریاست و قائم مقام معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از سال 1371 لغایت 1375 به مدت چهار سال

 • پزشک معتمد قوه قضائیه و پزشکی قانونی استان هرمزگان در تمام مدت پست اجرایی با حفظ سمت اولیه سمت ریاست بیمارستان شهید بهشتی و معاونت درمان دانشگاه (با حفظ سمت) از سال 1376 به مدت حدود چهار سال در دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم
 • پزشک معتمد و قانونی قوه قضائیه در پزشکی قانونی استان هرمزگان
 • از سال 1375 لغایت تاکنون با قرارداد پاره با دانشگاه شاهد و در بیمارستان شهید مصطفی خمینی به فعالیتهای آموزشی درمانی به عنوان متخصص زنان زایمان در کلینیک ... و اتاق عمل فعالیت نموده ام.
 • پزشک متخصص درکلینیک های خیریه و شبانه روزی و کلینیک مرکز بهداشت صداوسیمای تهران از سال 1380تا کنون
 • کارشناس متخصص زنان و زایمان قانونی در پزشکی قانونی استان تهران جهت رسیدگی به شکایات در سوانح و تصادفات و قصورهای پزشکی و پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی و موارد درخواست اهداء جنین و فرزند خواندگی و مواررد تغییرات ... سن و رسیدگی به موارد اندیکاسیونهای سقط قانونی جنین و گزینش ... قضات قوه قضائیه از سال 1383 تا کنون
 • کارشناس خبره پزشکی قانونی زنان با استخدام رسمی قطعی
 • سهامدار بیمارستان بهمن باسمت مدیر درمان و قائم مقام مسئول فنی بیمارستان از سال 1386
 • ریاست کمیته های بیمارستانی تحت عنوان مدارک پزشکی کمیته مدیریت و رهبری - کمیته ترویج شیر مادر و زایمان طبیعی- کمیته انتقال خون - کمیته اخلاق پزشکی- کمیته مرگ و میر- کمیته اورژانس
 • سهامدار اصلی و مدیر گروه و ریاست بخش زنان و زایمان و شخص اصلی کمیته های بیمارستانی اخلاق پزشکی ترویج تغذیه با شیر مادر و زایمان طبیعی و مدیریت اجرایی ازسال 95 تاکنون
 • تدوین درسنامه تخصصی زنان جهت آموزش پزشکان در سازمان پزشکی قانونی استان تهران درسال 85
 • تدریس مفاهیم آموزشی درسنامه تخصصی زنان و زایمان قانونی جهت پزشکان و دستیاران و دانشجویان مامایی در سازمان پزشکی قانونی استان تهران ازسال 84
 • تدریس و ارائه سخنرانی مفاهیم اخلاق پزشکی در سازمان پزشکی قانونی جهت کلیه پزشکان در بازآموزی ها را به مدت پنج سال از 1385 لغایت 1392
 • دوره های علمی مقالات پژوهشی در مجله علمی سازمان پزشکی قانونی استان تهران در 13 سال اخیر
 • بازدید از بیمارستانهای زنان و زایمان دبی با نحوه فعالیتهای آموزشی و درمانی جهت آشنایی و کاربرد در مراکز درمانی ایران درسال 1376
 • دریافت تقدیرنامه در سال 1394 بابت اثربخشی از مدیرعامل بیمارستان بهمن
 • دریافت تقدیرنامه در سال 1376 از ریاست دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • دریافت تقدیرنامه در سال 1379 از ریاست دانشگاه فاطمیه قم
 • دریافت تقدیرنامه در پایان سال براساس ارزشیابی سالانه عملکرد هرساله از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و رئیس اداره کمیسیون های تخصصی استان تهران

دی ان ان