X

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

دکتر اردا کیانی

مدیر گروه فوق تخصصی بیماری های ریه

ریه | بیماری های ریه

فوق تخصص بیماری های ریه

www.drardakiani.com

 • سوابق تحصیلی
 • سوابق شغلی و پژوهشی
 • اطلاعات تکمیلی

گروه فوق تخصصی ریه بیمارستان عرفان نیایش


سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1372
دروه تخصص داخلی : دانشگاه علوم پزشکی ایران (1383 لغایت 1378)
دوره فوق تخصص : روشهای تهاجمی ریه و برونکوسکوپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1385)

مسئولیتها
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رئیس بخش اینترونشنال پولمونولوژی و برونکوسکوپی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • رئیس بخش روشهای تهاجمی ریه و آنكولوژی قفسه سينه در انجمن قفسه صدری ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن ریه ایران
 • کارشناس نظام پزشکی برای قصور پزشکی
 • کارشناس پزشکی قانونی برای قصور پزشکی

عضویتها
 • عضو شورای پژوهشی مركز تحقيقات بيماریهای نای
 • عضو هیات علمی پژوهشکده بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • عضو مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی مزمن
 • عضو گروه تحقیق انجمن سارکوئیدوز بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 • عضو انجمن برانکولوژی و روشهای تهاجمی ریه آمریکا
 • عضو انجمن ریه اروپا
 • عضو کالج پزشکان قفسه صدری آمریکا
 • عضو انجمن اینترونشنال پولمونولوژی اروپا
 • عضو مجمع جهانی برونکوسکوپی و اینترونشنال پولمونولوژی
دی ان ان