X

راهنمای طبقات بیمارستان عرفان نیایش

راهنمای مراجعین / اطلاعات کاربردی / راهنمای طبقات

راهنمای طبقات بیمارستان عرفان نیایش

راهنمای طبقات

طبقه 7
طبقه 7
 • دفتر رئیس بیمارستان و رئیس هیئت مدیره
 • دفتر مدیر عامل
 • دفتر حقوقی
 • روابط عمومی

 

طبقه 6
طبقه 6
 • بخش یک
 • سالن آمفی تئاتر
 • اتاق جلسات
 • دفتر حقوقی
 • پاویون پزشکان مقیم
 • غذاخوری پزشکان
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 8
طبقه 5
طبقه 5
 
 • بخش دو 
 • بخش سه و چهار
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 9
طبقه 4
طبقه 4
 
 • ICU G
 • ICU NS
 • ICU S
 • بخش پنج و شش
 • دفتر سوپروایزرها
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 9
طبقه 3
طبقه 3
 
 • بخش جراحی زنان 
 • NICU
 • بلوک زایمان
 • بخش اطفال
 • بخش هفت
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 9

 

طبقه MZ
طبقه MZ
 • فیزیوتراپی
 • کلینیک زخم
 • کلینیک پوست و مو و لیزر
دسترسی از طریق : راه پله و آسانسورهای 7 الی 9

 

طبقه 2
طبقه 2
 • آنژیوگرافی 
 • پست کت                             
 • CCU 1
 • CCU 2
 دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 8

 • کلینیک های عرفان نیایش
        دسترسی از طریق : راه پله و آسانسورهای 7 الی 9
طبقه 1
طبقه 1
 • IVF
 • دیالیز
 • اسکوپی
 • آزمایشگاه
 • واحد IT, واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای, واحد خدمات مراقبتی 
 • واحد صندوق و ترخیص, واحد بیمه گری
 • مدیریت پرستاری, واحد اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
 • مدیریت بیمارستان, مسئول فنی, واحد IPD, واحد مالی
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 3 الی 9
طبقه همکف G
طبقه همکف G
 • تصویر برداری
 • بخش هشت (Day care)
 • اورژانس
 • داروخانه 
 • بانک  
 • پذیرش
 • لابی اصلی بیمارستان
 • گل فروشی
 • کافی شاپ
 • سرویس بهداشتی عمومی
دسترسی از طریق :  لابی
طبقه B1
طبقه B1
 • اتاق عمل جنرال
 • CSSD
 • کارگزینی
 • MRI
 • ICU OH
 • سلف کارکنان
 • انبار تغذیه
 • آشپزخانه
 • انبار داروخانه بستری
 • دبیرخانه
 • گازهای طبی
 • واحد امحاء
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 1 الی 9
طبقه B2
طبقه B2
 • دندانپزشکی
 • مهندسی پزشکی
 • انبار تجهیزات پزشکی
 • کاخداری ، مورگ، رختکن پرسنل
 • تأسیسات
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 5 الی 8
طبقه B3
طبقه B3
 • واحد مدارک پزشکی
 • دفتر انتظامات
 • مرکز تلفن
 • بایگانی مدارک پزشکی
 • انبار مرکزی
 • نماز خانه
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 5 الی 8
طبقه B4
طبقه B4
 • رادیوتراپی
 • لندری
دسترسی از طریق : راه پله مرکزی و آسانسورهای 5 الی 8

دی ان ان