X

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان عرفان نیایش

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان عرفان نیایش
راهنمای مراجعین / اطلاعات کاربردی / امور بیمه

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان عرفان نیایش

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان عرفان نیایش

مسئول واحد بیمه گری: آقای مهدی برزگر

مسئول امور قراردادهای بیمه: آقای پیام الهی

پاسخگویی در ساعات اداری | تلفن تماس با مسئول قراردادهای بیمه: 09194626792

تلفن تماس با واحد بیمه گری: 49796386


ضمن تشکر از انتخاب بیمارستان عرفان نیایش،

در صورت موافقت پزشک معالج، خواهشمند است جهت استفاده از بیمه تکمیلی خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 

 • بیمارستان عرفان نیایش با بیمه های پایه ( تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ) قرارداد ندارد.

 

 • معرفی نامه جهت بیمه های تکمیلی زیر (بیمه های آنلاین طرف قرارداد با بیمارستان عرفان نیایش) به صورت آنلاین در بیمارستان صادر میگردد:
  • آسیا
  • کارآفرین
  • کمک رسان ایران (SOS)
  • *بیمه نوین (بانک ملی) فقط با کپی دفترچه بانک ملی و کپی کارت ملی انجام میپذیرد.

 

 • مدارک مورد نیازجهت صدور معرفی نامه آنلاین:
 1. کارت ملی
 2. دفترچه بیمه تکمیلی بیمار
 3. دستور پزشک معالج

 

نام بیمه مورد نظر خود را در این قسمت جستجو نمایید.

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان عرفان نیایش

بروزرسانی 1401/12/20

معرفی نامه    سرپایی    بستری    نوع بیمه   
آنلاین دارد دارد آسیاA
- دارد دارد بانک تجارتB
آنلاین دارد دارد بانک سپهB
- ندارد دارد بانک مسکنB
- ندارد دارد بازنشستگی شرکت نفتB
- دارد دارد بانک مرکزیB
- ندارد دارد بانک ملتB
- دارد دارد بانک توسعه صادرات ایرانB
- دارد دارد بانک قرض الحسنه مهر ایرانB
آنلاین دارد دارد بانک کشاورزی (غیر از شیمی درمانی)B
- دارد دارد تعاونD
- دارد دارد سامانH
آنلاین دارد دارد سیناH
آنلاین دارد دارد کارآفرینJ
آنلاین دارد دارد کمک رسان ایران (SOS)J
- ندارد دارد میهنK
- دارد دارد هواپیمایی آسمانM
- دارد دارد وزارت بهداشتL
- دارد ندارد سازه گسترسایپاH
- ندارد دارد بانک رفاهB
- ندارد دارد رازیE
- ندارد دارد معلمK
- ندارد دارد بیمه ماB
آنلاین ندارد دارد بیمه ملتB
- ندارد دارد شهرداری-شهر سالمI
آنلاین(بانک ملی) ندارد دارد *بیمه نوینB
آنلاین ندارد دارد دی (بجز بنیاد شهید)G
- دارد دارد تجارت نوD
- دارد دارد پارسیانC
آنلاین دارد دارد 15 خردادF
آنلاین بجز اورژانس و کلینیک دارد آرمان سفیران سلامتA
آنلاین ندارد دارد سرمدH
آنلاین دارد دارد بانک صادراتB

 

* بیمه نوین (بانک ملی) فقط با کپی دفترچه بانک ملی و کپی کارت ملی انجام می پذیرد.

 

 • جهت استفاده از مزایای بیمه پایه، 2/5 ماه پس از ترخیص از بیمارستان با شماره تلفن 02149796386 تماس گرفته و پس از اخذ شماره نامه به واحد بیمه گری بیمارستان مراجعه فرمایید.
 • جهت انجام جراحی هایی که نیاز به تاییدیه بیمه دارند )مانند: اسلیو، هرنی [فتق]، بلفاروپلاستی و ... معرفی نامه از شعبه مربوطه مورد نیاز است.

 

 مراجعین محترم توجه داشته باشید، تنها واحد مجاز به اخذ هزینه از بیمار و یا همراه، واحد صندوق بیمارستان عرفان نیایش می باشد.

 

دی ان ان