X

خدمات پشتیبانی درمانی بیمارستان عرفان نیایش

راهنمای مراجعین / اطلاعات مفید / خدمات پشتیبانی درمانی

خدمات پشتیبانی درمانی

بیمارستان عرفان نیایش جهت ارائه بهترین خدمات پزشکی به بیماران ناشنوا اقدام به بکارگیری افراد مترجم ناشنوایان کرده است. برای استفاده از این خدمت خواهشمند است در هنگام فرآیند پذیرش بیمار ناشنوا به مسئول پذیرش اطلاع داده شود. مترجم در تمام محل های مورد نیاز حضور خواهد داشت.

همچنین در راستای آموزش به بیماران و همراهان آنها در خصوص بیماری خود جلساتی جهت راهکارهای درمان بیماری، گروه های درمانی بیماران سرطانی، بیماران قلبی، بیماران پیوند عضو و زنان باردار در بیمارستان عرفان نیایش تشکیل شده است. با شرکت در این جلسات آگاهی بیمار نسبت به وضعیت خود و کارهایی که برای بهبودی باید انجام دهد، بیشتر خواهد شد.

 

 

اقامت در تهران

در صورت تمایل مراجعین گرامی و همراهان، هماهنگی جهت اقامت در هتل های نزدیک به بیمارستان عرفان نیایش شامل هتل های اسپیناس پالاس، پارسیان اوین، پارسیان استقلال و ... بعمل می آید

 

دی ان ان