X

کتابچه راهنمای بیماران

دپارتمان آموزش / آموزش / آموزش بیمار / آموزش جراحی قلب / کتابچه راهنمای بیماران

آموزش بیمار

  • کتابچه راهنمای بیماران کاندید تعویض دریچه قلب از طریق کاتتر

  • کتابچه راهنمای بیماران بای پس عروق کرونر

  • کتابچه راهنمای بیماران کاندید جراحی نارسایی قلب

  • کتابچه راهنمای بیماران کاندید جراحی های کمتر تهاجمی

  • کتابچه آموزش مراقبت های پس از عمل جراحی قلب

  • دفترچه کنترل PT-INR

  • کتابچه راهنمای بیماران کاندید جراحی آئورت به روش اندووسکولار

  • کتابچه راهنمای بیماران جراحی دریچه های قلب

  • کتابچه راهنمای جراحی بیماری های مادرزادی قلب بزرگسالان

دی ان ان