X

جراحی قفسه سینه توراکس (Thorax)

امکانات درمانی / گروه‌های تخصصی / جراحی قفسه سینه - توراکس (Thorax)

گروه فوق تخصصی جراحی قفسه سینه (Thorax)

مدیر گروه: سرکار خانم دکتر فرحناز صادق بیگی

گروه فوق تخصصی جراحی قفسه سینه (Thorax) بیمارستان عرفان نیایش، با بهره گیری از پزشکان فوق تخصص جراحی قفسه سینه که از مجرب ترین و خبره ترین های این رشته در کشور می باشند، خدمات مهمی به بیماران بستری در این مرکز ارائه می کند.
انواع جراحی های مهم و پیچیده قفسه سینه و احشا و نواحی داخل آن از قبیل ریه، مری، میان سینه، نای، فضای جنب ریه، جدار قفسه سینه و دیافراگم، با بالاترین کیفیت ممکن توسط پزشکان این گروه انجام می شود. این جراحی ها بر حسب ضرورت، هم به روش‌ توراکوسکوپی (از طریق ایجاد سوراخ روی قفسه سینه) و هم به روش‌ باز قابل انجام هستند.

از مهمترین اقدامات جراحی که توسط پزشکان این گروه انجام می شود، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
  • جراحی تعبیه لوله قفسه سینه برای تخلیه تجمعات هوا، خون یا چرک در فضای جنب ریه
  • جراحی تعبیه مجرای تنفسی مستقیم به نای از گردن (تراکئوستومی) در بیمارانی که دچار اختلال شدید و طولانی مدت در سطح هوشیاری، قدرت بلع یا کنترل تنفس و مجاری تنفسی شان هستند.
  • برونکوسکوپی (مشاهده مستقیم مجاری ریوی) و اقدامات تشخیصی و درمانی حین انجام آن
  • جراحی تومور ها و ضایعات مختلف ریه، مری، جدار سینه، میان سینه، غده تیموس، نای، فضای جنب ریه
  • جراحی توراکوسکوپیک ریه با کمک ویدئو (VATS)
  • جراحی ترمیم آسیب های نافذ و غیرنافذ قفسه سینه و احشای داخل آن
  • جراحی های مهره های ناحیه سینه ای از راه بازکردن قفسه سینه
  • جراحی اصلاح ناهنجاری ها و بدشکلی های مختلف قفسه سینه و احشای داخلی آن
تعدادی از فیلم های گروه فوق تخصصی جراحی قفسه سینه - توراکس - (Thorax)

 

 

دی ان ان