X

پزشکی قانونی و مسمومیت ها

پزشکی قانونی و مسمومیت ها
امکانات درمانی / گروه‌های تخصصی / ادامه گروه‌های تخصصی / پزشکی قانونی و مسمومیت ها

گروه تخصصی پزشکی قانونی و مسمومیت های بالینی

مدیر گروه: جناب آقای دکتر افشین امینی

گروه پزشکی قانونی و مسمومیت های بالینی بیمارستان عرفان نیایش، با بهره گیري از مجربترین و خبره ترین پزشکان متخصص این رشته، به بیماران سرپایی و بستري ارائه خدمت می کند. پزشکان این گروه، در بیماران بدحال، بیمارانی که کاندید اعمال پرخطر هستند، بیمارانی که نیاز به احراز اهلیت ایشان برای رضایت به اقدامات درمانی وجود دارد و بیمارانی که به هر دلیل دچار یک پیچیدگی در شرایط قانونی درمانی خود می باشند، به درخواست پزشک معالج، اقدام به ارائه مشاوره پزشکی قانونی می نمایند.  
علاوه بر این، متخصصین این رشته میتوانند با استفاده از دقیقترین و به روزترین روش هاي تشخیصی بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداري، طیف وسیعی از مسمومیت های بالینی را به دقت تشخیص داده و این بیماري ها را به موقع و به بهترین شکل ممکن درمان کنند.

 از جمله مهمترین خدمات درمانی که توسط این گروه ارائه می شود، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • تشخیص و درمان کلیه مسمومیت ها و اوردوزهای دارویی و مسمومیت با سایر مواد شیمیایی
  • تشخیص و درمان بیماران دچار سوءمصرف مواد مخدر، محرک و الکل
  • تنظیم دوز داروهای مخدر در بیماران با سابقه اعتیاد یا بیمارانی که به علت دردهای مزمن، وابسته به این داروها هستند

 

 

 

دی ان ان