X

روانپزشکی

روانپزشکی
امکانات درمانی / بخش ها / بخش های بالینی / بخش روانپزشکی

بخش روانپزشکی

مدیر گروه و رئیس بخش: جناب آقای دکتر کمال آزمندیان

سرپرستار بخش: خانم فرحناز قهرمانلو


بخش روانپزشکی بیمارستان عرفان نیایش دارای 10 تخت بستری شامل یک اتاق ایزوله (اتاق مهار)، یک اتاق یک تخته و چهار اتاق دو تخته می باشد.
تخت های بخش بصورت چند شکنه و دارای Bed Side (نرده های کناری) می باشد که به راحتی قابل تعدیل و دادن پوزیشن های مختلف و مجهز به دستبند و پابندهای مهار بیمار است.

این بخش توسط کادر مجرب و ورزیده پرستارها و کمک بهیارها و روانپزشک مقیم اداره می شود.
حضور دو روانشناس ثابت هر روز در کلینیک که در صورت نیاز به بخش مراجعه می نمایند.

تمام تجهیزات اتاق از قبیل تلویزیون ، پنجره ها و... دارای حفاظ می باشد و در سرویس های بهداشتی آینه ها بصورت خمیده یا منحنی (نشکن) می باشد. درب بخش بصورت کنترلی است و بیماران بستری بخش نیازمند مراقبت ویژه و کنترل دقیق جهت جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران می باشند.

 

 • طیف ارائه خدمات روانی و بیماران بستری این بخش عبارتند از :
  • افسردگی اساسی
  • اختلالات دو قطبی
  • اختلالات وابستگی مواد
  • اسکیزوفرنی
  • PTSD) Post Traumatic Stress Disorder)
  • مشاوره های روان درمانی بصورت سرپائی
  • روان درمانی در کلینیک
  • انجام ECT)  Electro Convulsive Therapy)

 

دی ان ان