X

فرم نظرسنجی بیمار

فرم نظرسنجی بیمار

فرم نظرسنجی بیمار / همراه


 • این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارایه شده در بیمارستان تهیه شده است،

  بدیهی است دقت شما در پاسخ دهی به سوالات در افزایش سطح کیفی خدمات بیمارستان تاثیر فراوانی خواهد داشت.

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

 • *

 • *
 • *

 • *

 • *

 • *

 • *


 • *

 • *

 • با تشکر از همکاری شما : مدیریت بیمارستان عرفان نیایش 

 

دی ان ان