X

فرم نظرسنجی بیمار / همراه

فرم نظرسنجی بیمار / همراه


 • این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارایه شده در بیمارستان تهیه گردیده است ، بدیهی است دقت شما در پاسخ دهی به سوالات در افزایش سطح کیفی خدمات بیمارستان تاثیر فراوانی خواهد داشت.
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • با تشکر از همکاری شما : مدیریت بیمارستان عرفان نیایش 
دی ان ان