X

واحد پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

واحد پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

واحد پژوهش بیمارستان عرفان نیایش با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی، بسترسازی تصمیم گیری‌های صحیح با استفاده از نتایج طرح‌های کاربردی و ...در حال فعالیت می باشد تا در راستای رسالت اصلی بیمارستان "ارائه خدمات درمانی استاندارد و پیشرفته در یک محیط آرام، زیبا، پویا و کارآمد مبتنی بر پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انسانی" گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در سطح ملی و بین المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سال‌های آتی ارتقاء بخشد.

 

دی ان ان