X

تومور برد گروه بیمارستانی عرفان

تومور برد بیمارستان عرفان نیایش

‎‏‎گسترش آموزش و پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد. لذا معاونت آموزش وپژوهش بیمارستان عرفان نیایش، در راستای چشم انداز بیمارستان " همراه بودن با استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای ارائه خدمات درمانی و به عنوان برترین بیمارستان خصوصی از دیدگاه ملی و منطقه خاورمیانه " با تلفیق آموزش و پژوهش در امر درمان، ضمن بالا بردن سهم کشورمان در تولید علم، پژوهش را در خدمت سلامت همه مردم قرار داده و به این منظور با استفاده از امكانات موجود و بالقوه بهترین بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی، با اتكاء به نیروی انسانی كارآمد، و ارتباط با سایر مراكز علمی وانجام  پژوهش های بنیادی، كاربردی و توسعه ای مرتبط با سلامت فراهم نموده است.

امید است با تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء آگاهی و دانش پرسنل، موجب شکل گیری حمایت از برنامه های آموزشی و تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان، پزشکان و پرسنل درمانی و غیر درمانی بوده که نتایج این تلاش ها تاثیر بسزایی در رضایت و آرامش بیماران عزیزمان و روند بهبود آنان داشته باشد.

جلسه اول
جلسه دوم

 

 

 

 

 

دی ان ان