X

آموزش پزشکی بیمارستان عرفان نیایش

آموزش پزشکی بیمارستان عرفان نیایش
آموزش / آموزش / آموزش پزشکی / آموزش پزشکی عرفان نیایش

آموزش پزشکی بیمارستان عرفان نیایش

با توجه به اهمیت آموزش در نظام سلامت و پیشرفت سریع علوم و روند رو به رشد فن‌آوری‌‌‌های جدید در حیطه‌‌‌های مختلف، شاهد تغییراتی شگرف در کلیه گروه ‌‌های حرفه ای از جمله حِرَف مرتبط با سلامتی انسان هستیم. تغییراتی که موجب طرح دیدگاه ‌‌های نوین آموزشی و گسترش مرز‌‌های دانش در خصوص ارایه‌ی هر چه بهتر مراقبت از انسان ها شده است ، مسلماً نظام سلامت نیز به سبب جایگاه و اقتضای حرفه از این قاعده مستثنی نخواهد بود. لذا آموزش پزشکی به عنوان یکی از وظایف اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی که بخشی از فرآیند بهبود بیماران را به عهده دارند روز به روز در حال پیشرفت است و نقش آموزش در نظام سلامت به عنوان نقش کليدي بیشتر نمایان می شود .

در این راستا معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری متدهای جدید آموزشی در نظام آموزش سلامت تلاش دارد تا هم‌پای بیمار و خانواده‌اش برای بهبود سلامت وی کوشا باشد تا در ادامه آن ارتقا سلامت در جامعه و ایران عزیز را داشته‌باشیم.

 

مقالات آموزشی

 

دی ان ان