X

برنامه کلینیک عرفان نیایش فروردین ماه 1399

گروه             شنبه یکشنبه دوشنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال     د.مومنی د.مومنی د.میرجعفری د.میرجعفری د.میرجعفری د.میرجعفری د.علومی د.علومی د.مومنی د.مومنی
گروه زنان د.فرج زاده د.طلاچیان د.سرمدی   د.ثناگو د.نصیری/د.طلاچیان د.کلانتری د.اخوان/د.ذاکریان د.ربانی/ د.شیشه گر د.طلاچیان  د.راسخی /د.معصومی د.هرمز
گروه ارتوپدی   د.میرزا شاهی د.ریحانی     د.طاهری د. یوسفیان/د.خامنه       د.طاوسی/د.ریحانی/د.سیدصالحی  
گروه داخلی   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ/د.کاظمی   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ د.ترابی د.ترابی د.ترابی  
گروه جراحی     د.کلهرودی د.مرزبان د.حجت/د.مرزبان/د.حکمت   د.فروتن   د.روحانی د.عنبرا د.مومنی/د.حائری  
گروه گوارش   د.حسینی آهنگر     د. اعتمادی د. اعتمادی     د.فروتن   د.حسینی آهنگر/د.تلک آبادی  
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                         
گروه غدد                     د.اسکندری  
گروه عفونی     د.جواد حسینی   د.قربانی   د.سمیعی       د.جواد حسینی  
گروه ارولوژی     د.عاملی     د.قدیان         د.سینا  
گروه نفرولوژی   د.بلاد موسوی       د.روشن            
گروه آنکولوژی     د.واعظی   د.سلیمی              
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
گروه قلب     د.اعتماد     د.توکلی د. آقاجانی د. آقاجانی د.میرعبدالحق      
ENTگروه    د.فرهادی/ د.احمدی         د.ذوالفقاری د.مهدوی   د.نراقی    
گروه نورولوژی د.بهرامی د.بهرامی د.یکتا نژاد   د.یکتا نژاد   د.اکبری د.جبه داری د.رخصت یزدی د.رخصت یزدی د.احسانی  
درد                        
جراح مغز و اعصاب     د.دهباشی             د.عباس زاده د.باباپور  
 گروه پلاستیک د.شریفیان د.ابراهیمی   د.رضوانی     د.شریفیان         د.رضوانی
ریه     د.آذرگون               د.آذرگون  
 گروه روانشناسی ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری    
 گروه جراح عروق             د.رئیس زاده          
کلینیک بیماری پستان         د.حجت              
جراح توراکس     د.خالقی د.صادق بیگی                
کلینیک زخم د.کلهرودی               د. کلهرودی      
روماتولوژی د.دهقانی           د.شعشعانی   د. دهقانی      
کلینیک کولورکتال                     د.ساعی  
گروه             سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د.ناظمی د.ناظمی د.مومنی د.مومنی     د.ادراکی د.ادراکی د. فرجی د. فرجی    
گروه زنان د.مافی/ د.ایزد پناه د.حبیب الهی/د.طلاچیان د.کنعانی د.کاظمی/ د.محسنی د.صدرنائینی/ د.جاهد د.مهدیان د.احمدی/ د.آذری آزاد د.عبدالهی  د.معصومی د.بحرینی د.الماسی/ د.ذاکریان د.چراغی
گروه ارتوپدی د.شاه رضایی د.طاهری د.کاظمی/ د.میرزاشاهی د.کاظمی     د.ریحانی د.احمدی   د.مهرآئین    
گروه داخلی  د.کاظمی نکو د.حسینی د.صفایی       د.رجبی/د.صفایی   د.حسینی      
گروه جراحی   د.کلهرودی         د.اخوان مقدم   د.کلهرودی/د.مرزبان د.حکمت    
گروه گوارش   د.قمرچهره       د.حسینی آهنگر            
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                  د.خدایی د.خدایی    
 گروه فوق غدد             د.حقی              
گروه عفونی   د.ادهمی د.قاسمی   د.جواد حسینی   د.سمیعی   د.قاسمی   د.قاسمی  
گروه ارولوژی   د.عاملی د.قدیان   د.سینا       د.سینا      
گروه نفرولوژی   د.روشن       د.روشن     د.آزمندیان      
گروه آنکولوژی د.سلیمی   د.واعظی             د. سلیمان زاده    
گروه قلب   د.میرعبدالحق       د.توکلی       د.اعتماد د.آیدنلو  
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
ENTگروه            د.فرهادی/د.احمدی            
گروه نورولوژی     د. ذاکری   د.بهرامی د.بهرامی د.نیکفر          
درد                        
گروه جراح مغز و اعصاب         د.باباپور   د.دهباشی          
گروه پلاستیک   د.شریفیان د.شریفیان         د.رضوانی        
گروه ریه             د.آذرگون          
گروه روانشناسی عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی    
جراح عروق                   د.سلیمی    
کلینیک بیماری پستان د.حجت                      
جراح توراکس       د.صادق بیگی     د. خالقی          
کلینیک زخم         د.کلهرودی              
روماتولوژی     د.شعشعانی       د.شعشعانی          
کلینیک کولورکتال                        

 

برای دریافت نوبت از پزشکان کلینیک بیمارستان عرفان نیایش، می توانید به صورت شبانه روزی با سامانه تلفن گویای کلینیک به شماره 44610610 تماس گرفته و یا از سامانه اینترنتی نوبت دهی کلینیک استفاده فرمایید.

 

 

دی ان ان