X

برنامه کلینیک عرفان نیایش تیر ماه 1398

گروه             روزوساعت شنبه یکشنبه دوشنبه
  8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د.مومنی د.مومنی د.مومنی د.مومنی د.ناظمی د.ناظمی د.مومنی د.مومنی د.علومی د.علومی دومومنی دومومنی
گروه زنان د.فرج زاده د.طلاچیان د.سرمدی د.هاشمی د.ثناگو د.نصیری د.فرساد/ذاکریان د.کلانتری/کاظمی د.ربانی/محسنی رجائی د.طلاچیان/کاظمی د.معصومی دهرمز
گروه ارتوپدی د.جلیلی د.میرزا شاهی د.ریحانی د.خلج هدایتی د.بهبودی/د.جلیلی د.طاهری د. یوسفیان/د.خامنه د. خلج هدایتی     د.طاوسی/ریحانی/سید صالحی د.خلج هدایتی
گروه داخلی   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ/د.کاظمی   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ د.ترابی د.ترابی د.ترابی/د.حلمی  
گروه جراحی د.ساعی   د.کلهرودی/د.حلمی د.مرزبان د.حکمت د. عنبرا د. طالب رضا   دروحانی  د.مرزبان د.مومنی   د.ساعی
ادیومتری د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان
گروه گوارش   د.تلک آبادی           د. فاطمی   د.تلک آبادی    
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                  د.خدایی      
گروه غدد                     د.اسکندری  
گروه عفونی     د.قاسمی     د.سمیعی د.قاسمی/د.قربانی   د.قربانی   د.قاسمی د.حسینی
گروه ارولوژی     د.عاملی     د.قدیان         د.سینا  
گروه نفرولوژی           د.روشن            
گروه آنکولوژی د.قاضی زاده د.سعادت د.واعظی   د.سلیمی     د.قاضی زاده د.قاضی زاده د.سعادت    
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
گروه قلب                        
ENTگروه    د.فرهادی/احمدی           د.مهدوی   د.نراقی د.ذوالفقاری  
گروه نورولوژی د.موسوی د.بهرامی/د. احسانی د.یکتا نژاد د.یکتا نژاد د.ذاکری د.ذاکری د.موسوی د.جبه داری د.رخصت یزدی د.رخصت یزدی د.احسانی  
درد                        
جراح مغز و اعصاب د.صباح د.صباح         د.باطنی       د.باباپور  
 گروه پلاستیک د.شریفیان د.ابراهیمی   د.رضوانی     د.شریفیان       د.شاپور عزیزی د.رضوانی
ریه     د.آذرگون               د.آذرگون  
 گروه روانشناسی د.ذوالفقاری د.ذوالفقاری     د.عبداللهی د.عبداللهی     د.ذوالفقاری د.ذوالفقاری    
 گروه جراح عروق               د. رئیس زاده        
کلینیک بیماری پستان د.ساعی       د.حجت       د.ساعی/د.روحانی      
جراح توراکس     د. خالقی                  
کلینیک زخم د. کلهرودی               د. کلهرودی      
کلینیک کولورکتال د.ساعی           د. طالب رضا   د. ساعی      
گروه             روزوساعت سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
  8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د.ناظمی د.ناظمی د.مومنی د.مومنی د.میرجعفری د.میرجعفری د.ادراکی د.ادراکی        
گروه زنان د.مافی د.حبیب الهی د.آذری /د.کنعانی کاظمی/ د. بحرینی د.صدرنائینی د.مهدیان د.آذری د.عبدالهی د.بحرینی/د.معصومی د.بحرینی د.الماسی/ذاکریان د.چراغی
گروه ارتوپدی د.شاه رضایی د.خلج هدایتی /د.طاهری د.کاظمی/د. میرزاشاهی د.خلج هدایتی/دکاظمی     د.ریحانی د.خلج هدایتی/د.احمدی   د.مهر آئین د.طاهری اعظم  
گروه داخلی د.حسینی/د.کاظمی   د.صفایی د.ترابی   د.ترابی د.صفایی د.جمشیدی فرد د.حسینی      
گروه جراحی   د.کلهرودی د.حیدری/حایری/د.صلاتی د.شیبانی د.فروتن/گریوانی/د.تولیت   د.اخوان مقدم   د.کلهرودی د.حکمت    
ادیومتری د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان د.جلیل سلطان
گروه گوارش   د.قمرچهره       د.فروتن د.تلک آبادی          
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                  د.خدایی د.خدایی    
 گروه فوق غدد             د.حقی              
گروه عفونی   د.ادهمی د.قربانی/.قاسمی   د.سمیعی   د.قربانی       د.قاسمی  
گروه ارولوژی   د.عاملی د.قدیان   د/سینا   د. طبیبی          
گروه نفرولوژی   د.روشن             د.آزمندیان      
گروه آنکولوژی د.سلیمی   د.رضایی د.قاضی زاده     د.واعظی          
گروه قلب                     د.آیدنلو  
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
ENTگروه  د.نراقی     د.مهدوی   د.فرهادی/احمدی            
گروه نورولوژی د.یکتا نژاد د.یکتا نژاد     د.بهرامی د.بهرامی د.نیکفر د.نیکفر د.ذاکری د.ذاکری د.اکبری د.اکبری
درد             د.طاهری       د.طاهری  
گروه جراح مغز و اعصاب     د.حسین زاده .دهباشی   د.باباپور   دوصباح          
گروه پلاستیک   د.شریفیان د.شریفیان         د.رضوانی        
گروه ریه             د.آذرگون/د.خالقی          
گروه روانشناسی د.عبداللهی د.عبداللهی     د.ذوالفقاری د.ذوالفقاری     د.عبداللهی د.عبداللهی    
جراح عروق                   د.سلیمی    
کلینیک بیماری پستان د.حجت                      
جراح توراکس             د. خالقی          
کلینیک زخم         د. کلهرودی              
کلینیک کولورکتال         د.تولیت              

 

 

برای دریافت نوبت از پزشکان کلینیک بیمارستان عرفان نیایش، می توانید به صورت شبانه روزی با سامانه تلفن گویای کلینیک به شماره 44610610 تماس گرفته و یا از سامانه اینترنتی نوبت دهی کلینیک استفاده فرمایید.

 

 

دی ان ان