X

برنامه کلینیک عرفان نیایش تیرماه 1399

گروه شنبه یکشنبه دوشنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د. طاهرخانچی د. طاهرخانچی د.مومنی د.مومنی د.میرجعفری د.میرجعفری د. ناصح  د.ناصح د.علومی د.علومی د.میرجعفری د.مومنی
گروه زنان د.فرج زاده د.طلاچیان/ د.ذاکریان د.سرمدی   د.ثناگو د.نصیری/د.طلاچیان د.کلانتری د.اخوان د.ربانی/ د.شیشه گر د.طلاچیان  د.راسخی /د.معصومی د.هرمز
گروه ارتوپدی  د.جلیلی   د.ریحانی د. طاووسی د.بهبودی د.طاهری د.یوسفیان/د.خامنه/د.خلج هدایتی       د.ریحانی/د.سیدصالحی د.طاوسی
گروه داخلی   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ/ د.کاظمی نکو   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ د.ترابی د.ترابی د.ترابی  
گروه جراحی     د.کلهرودی د.مرزبان د.مرزبان/ د.حکمت       د.روحانی د.عنبرا د.اخوان مقدم/ د.حائری  
گروه گوارش     د.حسینی آهنگر   د. اعتمادی فر د. اعتمادی فر     د.فروتن   د.حسینی آهنگر/ د.تلک آبادی  
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                         
گروه غدد                     د.اسکندری  
گروه عفونی     د.جواد حسینی   د.قربانی   د.سمیعی       د.جواد حسینی  
گروه ارولوژی     د.عاملی     د.قدیان         د.سینا  
گروه نفرولوژی           د.روشن            
گروه آنکولوژی     د.واعظی   د.سلیمی              
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
گروه قلب د.هاشمی/ د.میرعبدالحق         د.توکلی د. آقاجانی د. آقاجانی        
جراح قلب     د. فروزان نیا       د. فروزان نیا       د. فروزان نیا  
ENTگروه    د.فرهادی/ د.احمدی           د.مهدوی   د.نراقی    
گروه نورولوژی د.بهرامی د.بهرامی     د.یکتا نژاد   د.اکبری د.جبه داری د.رخصت یزدی د.رخصت یزدی د.احسانی  
درد                        
جراح مغز و اعصاب     د.دهباشی   د.نیکوبخت   د.مرادی     د.عباس زاده    
 گروه پلاستیک د.شریفیان د.ابراهیمی   د.رضوانی     د.شریفیان         د.رضوانی
ریه     د.آذرگون               د.آذرگون  
 گروه روانشناسی ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری    
 گروه جراح عروق             د.رئیس زاده          
کلینیک بیماری پستان         د.حجت              
جراح توراکس       د.صادق بیگی     د.خالقی          
کلینیک زخم د.کلهرودی                      
روماتولوژی د.دهقانی           د.شعشعانی   د. دهقانی      
پوست           د. کمالی            
کلینیک کولورکتال       د. بَنگش             د.ساعی د. بَنگش
گروه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د.ناظمی د.ناظمی د.مومنی د.مومنی د. طاهرخانچی د. طاهرخانچی د.ادراکی د.ادراکی د. فرجی د. فرجی    
گروه زنان د.مافی/ د.ایزد پناه د.حبیب الهی/ د.طلاچیان د.کنعانی د.کاظمی/ د.محسنی د.صدرنائینی/ د.جاهد د.مهدیان د.احمدی/ د.آذری آزاد د.عبدالهی  د.معصومی د.بحرینی د.الماسی/ د.ذاکریان د.چراغی
گروه ارتوپدی د.شاه رضایی د.طاهری د.کاظمی/ د.میرزاشاهی/د.خلج هدایتی د.کاظمی     د.ریحانی د.طاوسی/ د.احمدی   د.مهرآئین    
گروه داخلی  د.کاظمی نکو د.حسینی د.صفایی       د.رجبی/ د.صفایی   د.حسینی      
گروه جراحی   د.کلهرودی   د.مومنی     د.فروتن   د.کلهرودی/ د.مرزبان د.حکمت    
گروه گوارش   د.قمرچهره   د.امینی     د.حسینی آهنگر          
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                  د.خدایی د.خدایی    
 گروه فوق غدد             د.حقی              
گروه عفونی   د.ادهمی د.قاسمی   د.جواد حسینی   د.سمیعی       د.قاسمی  
گروه ارولوژی   د.عاملی د.قدیان   د.سینا         د.سینا    
گروه نفرولوژی   د.روشن       د.روشن     د.آزمندیان      
گروه آنکولوژی د.سلیمی   د.واعظی             د. سلیمان زاده    
گروه قلب   د.پورحسینعلی       د.توکلی     د.اعتماد   د.آیدنلو  
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
جراح قلب     د. فروزان نیا       د. فروزان نیا          
ENTگروه            د.فرهادی/د.احمدی            
گروه نورولوژی   د. ذاکری     د.بهرامی د.بهرامی د.نیکفر د.نیکفر        
درد                        
گروه جراح مغز و اعصاب             د.دهباشی          
گروه پلاستیک   د.شریفیان د.شریفیان     د. حسن زاده   د.رضوانی        
گروه ریه       د. فرد موسوی     د.آذرگون   د. فرد موسوی      
گروه روانشناسی عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی    
جراح عروق                   د.سلیمی    
کلینیک بیماری پستان د.حجت                      
جراح توراکس       د.صادق بیگی     د. خالقی          
کلینیک زخم         د.کلهرودی              
روماتولوژی     د.شعشعانی       د.شعشعانی          
پوست                        
کلینیک کولورکتال           د. طالب رضا   د. بَنگش        

 

اودیومتری: آقای جلیل السلطان تمام روزهای هفته از ساعت 9:30 تا 19 تشریف دارند

دی ان ان