X

بخش مراقبت های ویژه جراحی ICU S

بخش مراقبت های ویژه جراحی

دارای 11 تخت که دو عدد از این  تختها  به صورت اتاق ایزوله می باشد  .تخت های ICU-S  به صورت چند شکنه و دارای Bedside  ( نرده کناری) که به راحتی قابل تعدیل و دادن پوزیشن های مختلف به بیمار می باشند . هر تخت مجهز به تشک مواج ، سیستم مانیتورینگ  قلبی ،ریوی ، فشاری  و ونتیلاتوربه صورت pendent که به اکسیژن سانترال متصل است، ساکشن سانترال،  3 عدد پمپ سرنگ، گوشی پزشکی،  آمبوبگ،  ماسک،  رابط اکسیژن ،  دستگاه و ماده ضدعفونی کننده ، سیفتی باکس،  کمد مخصوص بیماران شامل یک کشو و یک درب برای نگهداری داروها ، وسایل شخصی بیماران وگرافی های بیماران می باشد .
این بخش توسط  کادر مجرب و ورزیده پرستاری و یک پزشک متخصص بیهوشی مقیم که به صورت 24 ساعته در دسترس می باشد اداره میشود .


این بخش دارای امکاناتی نظیر دستگاه سونوگرافی پرتابل ،دستگاه تصویر بردای پرتابل ،دستگاه همو دیالیز پرتابل  ، وجود یک حمام مجهز به برانکار مخصوص حمام و برنامه ریزی برای حمام نمودن بیماران توسط پرستار و کمک بهیار به صورت مستمر ، ویزیت پزشک  فارماکولوژی بالینی  به صورت روزانه  و یک مانیتور مرکزی واقع در ایستگاه پرستاری برای کنترل تمامی  بیماران می باشد.
در این بخش بیماران پس از اعمال جراحی های  مختلف از قبیل  مغز، جراحی های بزرگ شکم ،اندامها و.... که نیازمند مراقبت های  ویژه و کنترل دقیق عضوهای حیاتی دارند بستری و تحت درمان قرار می گیرند.


در این بخش برنامه تغذیه بیماران برای تامین انرژی بدین صورت است که تغذیه روده ای  ( Entral ) توسط کارشناس تغذیه بر اساس نوع بیماری تعیین و اجرا میشود . تغذیه وریدی و نوع آن برای بیماران با مشاور پزشک معالج و همکاری متخصص بیهوشی مقیم  انجام میپذیرد .فیزیوتراپی بیماران بستری در این بخش  توسط تیم فیزیوتراپی بیمارستان بر اساس مشاوره و درخواست پزشک انجام میپذیرد .

 

دی ان ان