X

برنامه کلینیک های فوق تخصصی

امکانات درمانی / بخش ها / کلینیک ها / برنامه کلینیک های فوق تخصصی

برنامه کلینیک عرفان نیایش مهرماه 1399

گروه شنبه یکشنبه دوشنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د. طاهرخانچی د. طاهرخانچی د.مومنی د.مومنی د.میرجعفری د.میرجعفری د. ناصح  د.ناصح د.علومی د.علومی د.میرجعفری د.مومنی
گروه زنان د.فرج زاده  د.ذاکریان د.سرمدی   د.ثناگو د.نصیری/د.طلاچیان د.کلانتری د.اخوان د.ربانی/ د.شیشه گر د.زهره طلاچیان  د.راسخی /د.معصومی د.هرمز
گروه ارتوپدی  د.جلیلی   د.ریحانی د. طاووسی د.بهبودی د.طاهری د.یوسفیان/د.خامنه د.خلج هدایتی     د.ریحانی/د.سیدصالحی د.طاوسی
گروه داخلی       د.مرادبیگ/ د.کاظمی نکو   د.صمدائی د.صمدائی د.مرادبیگ د.ترابی د.ترابی د.ترابی  
گروه جراحی     د.کلهرودی د.مرزبان د.مرزبان/ د.حکمت د. شهریارعزیزی     د.روحانی د.عنبرا د.اخوان مقدم/ د.حائری  
گروه گوارش     د.حسینی آهنگر   د. اعتمادی فر د. اعتمادی فر     د.فروتن   د.حسینی آهنگر/ د.تلک آبادی  
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                         
گروه غدد د.حقی                 د.اسکندری    
گروه عفونی     د.جواد حسینی   د.قربانی   د.سمیعی       د.قاسمی  
گروه ارولوژی     د.عاملی     د.قدیان         د.سینا  
گروه نفرولوژی           د.روشن            
گروه آنکولوژی     د.واعظی                  
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
گروه قلب د.هاشمی/ د.میرعبدالحق         د.توکلی د. آقاجانی د. آقاجانی        
جراح قلب     د. فروزان نیا       د. فروزان نیا       د. فروزان نیا  
ENTگروه    د.فرهادی/ د.احمدی           د.مهدوی   د.نراقی/ د.ذوالفقاری    
گروه نورولوژی د.بهرامی د.بهرامی د.احسان   د.یکتا نژاد   د.احسان د.جبه داری د.رخصت یزدی د.رخصت یزدی د.احسان  
درد                        
جراح مغز و اعصاب   د. جعفری د.دهباشی   د.نیکوبخت   د.مرادی     د.عباس زاده    
 گروه پلاستیک   د.ابراهیمی   د.رضوانی           د. حسن زاده   د.رضوانی
ریه     د.آذرگون               د.آذرگون  
 گروه روانشناسی ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری    
 گروه جراح عروق             د.رئیس زاده          
کلینیک بیماری پستان         د.حجت              
جراح توراکس       د.صادق بیگی     د.خالقی          
کلینیک زخم د.کلهرودی                      
روماتولوژی د.دهقانی           د.شعشعانی   د. دهقانی      
پوست           د. کمالی            
کلینیک کولورکتال     د. بَنگش               د.ساعی/ د. بَنگش  
گروه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
روزوساعت 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20 8-11 11-14 14-17 17-20
گروه اطفال د.ناظمی د.ناظمی د.مومنی د.مومنی د. طاهرخانچی د. طاهرخانچی د.ادراکی د.ادراکی د. فرجی د. فرجی    
گروه زنان د.مافی/ د.شاددل د.حبیب الهی/ د.طلاچیان د.کنعانی د.کاظمی/ د.محسنی د.صدرنائینی/ د.جاهد د.مهدیان د.احمدی/ د.آذری آزاد د.عبدالهی  د.معصومی د.بحرینی د.الماسی/ د.ذاکریان د.چراغی
گروه ارتوپدی د.شاه رضایی د.طاهری د.کاظمی/ د.میرزاشاهی/د.خلج هدایتی د.کاظمی     د.ریحانی/ د.خلج هدایتی د.طاوسی/ د.احمدی   د.مهرآئین    
گروه داخلی  د.کاظمی نکو د.حسینی د.صفایی       د.رجبی/ د.صفایی   د.حسینی      
گروه جراحی د. شهریارعزیزی د.کلهرودی   د.مومنی     د.فروتن   د.کلهرودی/ د.مرزبان/ د.عزیزی/ د.صادقی د.حکمت    
گروه گوارش   د.قمرچهره   د.امینی   د.حسینی آهنگر            
روانپزشکی         د.آزمندیان              
تغذیه                  د.خدایی د.خدایی    
 گروه فوق غدد                            
گروه عفونی د.قربانی   د.جواد حسینی     د.جواد حسینی د.سمیعی       د.قاسمی  
گروه ارولوژی   د.عاملی د.قدیان   د.سینا         د.سینا    
گروه نفرولوژی   د.روشن       د.روشن     د.آزمندیان      
گروه آنکولوژی د. سلیمان زاده   د.واعظی                  
گروه قلب   د.پورحسینعلی د. باقری     د.توکلی د. باقری   د.اعتماد   د.آیدنلو  
قلب اطفال د.زمانی       د.زمانی       د.زمانی      
جراح قلب     د. فروزان نیا       د. فروزان نیا          
ENTگروه            د.احمدی            
گروه نورولوژی   د. ذاکری/ د.احسان     د.بهرامی د.بهرامی د.نیکفر د.نیکفر د.احسان د.احسان    
درد                        
گروه جراح مغز و اعصاب   د. مرادی د. جعفری       د.دهباشی          
گروه پلاستیک   د.شریفیان د.شریفیان     د. حسن زاده   د.رضوانی        
گروه ریه       د. فرد موسوی     د.آذرگون   د. فرد موسوی      
گروه روانشناسی عبداللهی عبداللهی     ذوالفقاری ذوالفقاری     عبداللهی عبداللهی    
جراح عروق       د.سلیمی                
کلینیک بیماری پستان د.حجت                      
جراح توراکس       د.صادق بیگی     د. خالقی          
کلینیک زخم         د.کلهرودی              
روماتولوژی     د.شعشعانی       د.شعشعانی          
پوست                        
کلینیک کولورکتال           د. طالب رضا د. بَنگش          

 

اودیومتری: آقای جلیل السلطان تمام روزهای هفته از ساعت 9:30 تا 19 تشریف دارند.
دی ان ان