X

واحد آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

واحد آموزش و پژوهش بیمارستان عرفان نیایش

‎گسترش آموزش و پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.
لذا معاونت آموزش وپژوهش بیمارستان عرفان نیایش، در راستای چشم انداز بیمارستان " همراه بودن با استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای ارائه خدمات درمانی و به عنوان برترین بیمارستان خصوصی از دیدگاه ملی و منطقه خاورمیانه " با تلفيق آموزش  و پژوهش در امر درمان، ضمن بالا بردن سهم کشورمان در توليد علم، پژوهش را در خدمت سلامت همه مردم قرار داده و به اين منظور با استفاده از امكانات موجود و بالقوه بهترين بستر پژوهشي را در محيطي صميمي، با اتكاء به نيروي انساني كارآمد، و ارتباط با ساير مراكز علمي وانجام  پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت فراهم نموده است.
 امید است با تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء آگاهی و دانش پرسنل، موجب شکل گیری حمایت از برنامه های آموزشی و تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان، پزشکان و پرسنل درمانی و غیر درمانی بوده که نتایج این تلاش ها تاثیر بسزایی در رضایت و آرامش بیماران عزیزمان و روند بهبود آنان داشته باشد.

 

 

 

دی ان ان