بخش نفرولوژی

خدمات قابل ارائه، کلیه عمل های سیستم ادراری (کلیه، مثانه و مجاری ادراری)

 • عمل پروستاتکتومی باز
 • عمل TURP (رزکسیون پروستات از راه مجرا)
 • عمل TURT (رزکسیون تومور مثانه از راه مجرا)
 • عمل باز سنگ های کلیه، حالب و مثانه
 • TUL (سنگ شکن درون اندامی و یورتروسکوپی تشخیصی)
 • لیتولاپاکسی (خرد کردن سنگ مثانه)
 • ارکیدکتومی
 • ارکیدوپکسی برای بیضه نزول نکرده
 • رادیکال نفرکتومی
 • رادیکال سیستکتومی
 • Unroofing (کیست کلیه)
 • واریکوسل
 • هرنی اینگوینال
 • وازووازوستومی
 • ترمیم پنیس فرکچر
 • جراحی پریاپیسم
 • جراحی های آنتی ریفلاکس
 • فیستول های وزیکو واژینال
 • کیست اپیدیدیم
 • هیدروسل
 • هیپوسپادیازیس
 • جراحی فتق اینگوینال (هرنیورافی)
 • جراحی های ترمیمی مجرا (یورتروپلاستی)
 • Reimplant جراحی های ترمیمی حالب

عمل های سرپایی

 • خروج DJS
 • سیستوسکوپی تشخیصی
 • یورتروسکوپی
 • نفروستومی پرکوتانئوس (زیر هدایت سونوگرافی)
 • تست پاپاورین
 • مئاتوتومی
 • اینترنال اورتروتومی (جهت تنگی مجرا)
 • تعویض نفروستومی
 • بیوپسی مثانه
 • TRUS Guided‌ بیوپسی پروستات زیر هدایت سونوگرافی ترانس رکتال
 • NPT (برای بررسی اختلالات نعوظی)
 • درمان اندوسکوپیک ریفلاکس با تزریق Vantris

Project Details
نام بخش نفرولوژی Categories بخش ها

چنانچه نام پزشک مورد نظر خود را می دانید، در کادر زیر وارد نمایید. در غیر این صورت می توانید با کلیک کردن بر روی عنوان هر یک از تخصص ها که در این صفحه نمایش داده شده است، پزشک و متخصص مورد نظر خود را در حوزه مربوطه بیابید.

If you know the name of your doctor, mention it in the box below. Otherwise, you can click on the title of each of the specialties that are shown on this page, found your doctor and specialist in the relevant field.