آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان عرفان نیایش دارای سیزده بخش تخصصی و فوق تخصصی شامل PCR، هماتولوژی، بیوشیمی، آنالیز مایعات، انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، هورمون شناسی، بانک خون، پاتولوژی، جداسازی، نمونه گیری و پذیرش بوده و به صورت ۲۴ ساعته پذیرای مراجعین محترم است.

این واحد با در اختیار داشتن کادری مجرب و تجهیزات به روز، تمام سعی و اهتمام خود را در راستای بهبود روز افزون کیفیت و افزایش رضایتمندی مراجعین به کار می برد.

Project Details
نام آزمایشگاه Categories پاراکلینیک ها

چنانچه نام پزشک مورد نظر خود را می دانید، در کادر زیر وارد نمایید. در غیر این صورت می توانید با کلیک کردن بر روی عنوان هر یک از تخصص ها که در این صفحه نمایش داده شده است، پزشک و متخصص مورد نظر خود را در حوزه مربوطه بیابید.

If you know the name of your doctor, mention it in the box below. Otherwise, you can click on the title of each of the specialties that are shown on this page, found your doctor and specialist in the relevant field.