شامل بخش های:

اورژانس

تصویربرداری

داروخانه

بستری

شامل بخش های:

آزمایشگاه

اسکوپی

باروری و ژنتیک

دیالیز

اداری

شامل بخش های:

CCU

POST CCU

آنژیوگرافی POST Cath

درمانگاه عمومی

شامل بخش های:

فیزیوتراپی

کلینیک پوست و مو

درمانگاه زخم

شامل بخش های:

اطفال

NICU

بلوک زایمان

بستری زنان و زایمان

بستری روانپزشکی

شامل بخش های:

ICU داخلی

ICU مغز و اعصاب

ICU جراحی

بستری

شامل بخش:

بستری

شامل بخش های:

بستری

پاویون پزشکی

شامل بخش:

اداری