X

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت بیمارستان عرفان نیایش سال 1398

مکان

ساعت

رسانه آموزشی

مدرس

گروه هدف

عنوان

تاریخ

ردیف

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر تارویردی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی سل

98/1/4

1

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سعادت

گیرندگان خدمت

روز جهانی هموفیلی

98/1/28

 

2

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم استرآبادی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

98/2/5

3

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم درویش زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت حرفه ای

98/2/8

4

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر تارویردی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی آسم و آلرژی

98/2/11

 

5

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر بهرامی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پارکینسون

98/2/26

 

6

لابی بیمارستان

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

غربالگری در لابی

گیرندگان خدمت

روز جهانی فشار خون

98/2/27

7

لابی بیمارستان

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

غربالگری در لابی

گیرندگان خدمت

روز جهانی بدون دخانیات

 

98/3/10

8

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم استرآبادی

گیرندگان خدمت

روز مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

98/4/13

9

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم استرآبادی

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی هپاتیت

98/5/6

10

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سعادت

گیرندگان خدمت

روز اهداء خون در ایران

98/5/9

11

سالن همایش

 

 

 

10-8

 

LCD  لابی پمفلت-کلاس آموزشی

 

خانم جهانبخش

 

گیرندگان خدمت و مادرانی که در این مرکز زایمان کردند

روز جهانی شیر مادر

 

98/5/10

12

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر آزمندیان

گیرندگان خدمت

روز جهانی آلزایمر

98/6/30

13

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم قیاسوند

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت محیط

98/7/4

14

سالن همایش

10-8

LCD لابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم استرآبادی

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی هاری

98/7/6

 

15

 

دانشگاه آزاد

12 - 10

LCD لابی – پمفلت – کارگاه آموزشی BLS

خانم فلسفی

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی قلب

98/7/7

16

بخش اطفال

12 - 11

جشن در بخش اطفال با حضور والدین

خانم حسین زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی کودک

98/7/16

17

سالن همایش

10-8

LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر

آزمندیان

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی سلامت روان

98/7/24

18

سالن همایش

10-8

LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی

خانم عرفانیان

گیرندگان خدمت

هفته سلامت زنان

98/7/24 الی 98/7/30

19

 

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر تارویردی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی دیابت

98/8/23

20

سالن همایش

8-10

LCDلابی-پمفلت

کلاس آموزشی

خانم جهانبخش

گیرندگان خدمت

روز جهانی نوزاد نارس

98/8/26

21

دبیرستان

12 - 9

LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم استرآبادی

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با ایدز

98/9/10

22

سالن همایش

10 - 8

جشن در سالن همایش

دفتر پرستاری

 

گیرندگان خدمت

روز پرستار

98/10/11

23

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سعادت

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با سرطان

98/11/15

24

سالن همایش

10-8

لابی پمفلت کلاس آموزشی

آقای آباء

گیرندگان خدمت

هفته سلامت مردان

98/12/1 الی 98/12/7

25

سالن همایش

10-8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم قیاسوند

گیرندگان خدمت

روز ملی بهداشت محیط

98/12/11

26

سالن همایش

10-8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم دکتر احمدی

گیرندگان خدمت

روز جهانی کلیه

 

98/12/17

27

دی ان ان