X

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت بیمارستان عرفان نیایش سال 1397

ردیف

تاریخ

عنوان

مدرس

رسانه آموزشی

ساعت

مکان

1

97/1/4

روز جهانی سل

آقای دکتر تارویردی زاده

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

2

97/1/28

روز جهانی هموفیلی

آقای دکتر سعادت

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

3

97/2/5

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

خانم استرآبادی

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

4

97/2/8

روز جهانی بهداشت حرفه ای

خانم درویش زاده

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

5

97/2/11

روز جهانی آسم و آلرژی

آقای دکتر تارویردی زاده

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

6

97/2/26

روز جهانی پارکینسون

آقای دکتر بهرامی

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

7

97/2/27

روز جهانی فشار خون

غربالگری در لابی

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

لابی بیمارستان

8

97/3/10

روز جهانی بدون دخانیات

غربالگری در لابی

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

لابی بیمارستان

9

97/4/13

روز مبارزه با بیماری های مشترک

بین انسان و حیوان

خانم استرآبادی

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

11 - 9

سالن همایش

10

97/5/6

روز جهانی هپاتیت

خانم استرآبادی

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

11 - 9

سالن همایش

11

97/5/9

روز اهداء خون در ایران

آقای دکتر مقدم

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

12

97/5/10

روز جهانی شیر مادر

خانم جهانبخش

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

13

97/6/31

روز جهانی آلزایمر

آقای دکتر آزمندیان

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

11 - 9

سالن همایش

14

97/7/4

روز جهانی بهداشت محیط

خانم زینال زاده

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

10-8

سالن همایش

15

97/7/5

روز جهانی هاری

خانم استرآبادی

LCD لابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

10-8

سالن همایش

16

97/7/7

روز جهانی قلب

خانم فلسفی

LCD لابی – پمفلت – کارگاه آموزشی BLS

12 - 10

دانشگاه آزاد

17

97/7/16

روز جهانی کودک

خانم حسین زاده

جشن در بخش اطفال با حضور والدین

12 - 11

بخش اطفال

18

97/7/23

روز جهانی سلامت روان

آقای شاهمرادی

LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

19

 

97/7/24 الی 97/7/30

هفته سلامت زنان

خانم عرفانیان

LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

20

97/8/7

روز جهانی سکته مغزی

CVA

خانم خداوردی

 

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

15 - 13

لابی بیمارستان

21

97/8/21

روز جهانی پنومونی

آقای دکتر تارویردی زاده

LCDلابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

22

97/8/23

روز جهانی دیابت

آقای دکتر تارویردی زاده

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

23

97/9/10

روز جهانی مبارزه با ایدز

خانم استرآبادی

LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

12 - 9

دبیرستان

24

97/10/22

روز پرستار

دفتر پرستاری

جشن در سالن همایش

10 - 8

سالن همایش

25

97/11/15

روز جهانی مبارزه با سرطان

آقای دکتر مقدم

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10 - 8

سالن همایش

26

97/12/1 الی 97/12/7

هفته سلامت مردان

آقای ادهمی

لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

27

97/12/11

روز ملی بهداشت محیط

خانم زینال زاده

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

28

97/12/18

روز جهانی کلیه

آقای دکتر نجاران

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

10-8

سالن همایش

دی ان ان