X

تقویم آموزشی پرسنل

تقویم آموزشی پاییز 1397

ردیف

عنوان

گروه هدف

مدرس

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

بهداشت  محیط  

 

خانم زینال زاده

1/07/97

8-10

سالن اجتماعات

2

آموزش ایمنی و سلامت شغلی اشنای با فرمMSDS , PPE,..

 

خانم درویش زاده

3/07/97

8-10

سالن اجتماعات

3

کنترل عفونت (روز جهانی هاری)

کلیه کارکنان

خانم استرآبادی

6/07/97

8-10

سالن اجتماعات

4

روز جهانی قلب

کلیه کارکنان

خانم فلسفی

7/07/97

8-10

سالن اجتماعات

5

فارماکوویژلانس

سرپرستاران/ پرستاران

دکتر قبادلو

14/07/97

8-10

سالن اجتماعات

6

ایمنی بیمار (داروهای با هشدار بالا) High alert

کادر درمان

خانم مسگرپور

15/07/97

8-10

سالن اجتماعات

7

هموویژلانس

سرپرستاران/ پرستاران

دکتر بلالی

17/07/97

8-10

سالن اجتماعات

8

آب و الکترولیت ها

سرپرستاران/ پرستاران

 

22/07/97

8-10

سالن اجتماعات

9

آموزش اشنایی با سیستم HICS و روش فعالسازی سامانه هشدار

 

خانم درویش زاده

24/07/97

8-10

سالن اجتماعات

10

سلامت زنان به مناسبت هفته سلامت زنان

کلیه پرسنل خانم

خانم عرفانیان

28/07/97

8-10

سالن اجتماعات

11

کنترل عفونت (آبله مرغان)

کلیه کارکنان

خانم استرآبادی

30/07/97

8-10

سالن اجتماعات

12

آموزش اصول و مبانی ایمنی حریق و روش استفاده از تجهیزات اعلام و اطفاء حریق

 

خانم درویش زاده

1/08/97

8-10

سالن اجتماعات

13

فارماکوویژلانس

سرپرستاران/ پرستاران

دکتر قبادلو

5/08/97

8-10

سالن اجتماعات

14

بهداشت محیط

 

خانم زینال زاده

6/08/97

8-10

سالن اجتماعات

15

Stroke

سرپرستاران/ پرستاران

دکتر بهرامی

7/08/97

8-10

سالن اجتماعات

16

ایمنی بیمار(داروهای با الفاظ و اشکال مشابه LASA)

کادر درمان

خانم مسگرپور

13/08/97

8-10

سالن اجتماعات

17

کنترل عفونت (بیماری سل)

کلیه کارکنان

خانم استرآبادی

14/08/97

8-10

سالن اجتماعات

18

شوک هموراژیک

سرپرستاران/ پرستاران

خانم فلسفی

20/08/97

8-10

سالن اجتماعات

19

کنترل عفونت (پنومونی و آنفولانزا)

کلیه کارکنان

دکتر میرزایی

21/08/97

8-10

سالن اجتماعات

20

دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت

کلیه کارکنان

دکتر تارویردی زاده

23/08/97

8-10

سالن اجتماعات

21

آموزش اصول ومبانی مدیریت خطر و روش های ارزیابی و مدیریت ریسک FMEA

 

خانم درویش زاده

29/08/97

8-10

سالن اجتماعات

22

فارماکوویژلانس

سرپرستاران /پرستاران

دکتر قبادلو

3/09/97

8-10

سالن اجتماعات

23

کنترل عفونت (احتیاطات استاندارد و ایزوله ها)

کلیه کارکنان

خانم استرآبادی

5/09/97

8-10

سالن اجتماعات

24

Fetal Monitoring

مامایی

دکتر بحرینی

8/09/97

8-10

سالن اجتماعات

25

بهداشت محیط

 

خانم زینال زاده

11/09/97

8-10

سالن اجتماعات

26

آموزش با سیستم HICS  و روش فعالسازی سامانه هشدار

 

خانم درویش زاده

13/09/97

8-10

سالن اجتماعات

27

ECG

سرپرستاران/ پرستاران

فلسفی

21/09/97

8-10

سالن اجتماعات

28

کنترل عفونت (شستشوی دست و نیدل استیک)

کلیه کارکنان

خانم استرآبادی

19/09/97

8-10

سالن اجتماعات

29

ایمنی بیمار(شناسایی صحیح بیمار)

کادر درمان

خانم مسگرپور

25/09/97

8-10

سالن اجتماعات

30

آموزش ایمنی و سلامت شغلی اشنای با فرم MSDS , PPE,...

 

خانم درویش زاده

27/09/97

8-10

سالن اجتماعات

31

آموزش دوره های عمومی پرسنل جدیدالورود

پرسنل جدیدالورود

تیم آموزش

29/09/97

8-10

سالن اجتماعات

 

 

رسانه های آموزشی :

گروه های تلگرامی، ارسال بسته های آموزشی به بخش ها و اطلاع رسانی به سرپرستاران ( طبق جدول زمانبندی )

دی ان ان