X

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

آموزش / آموزش گیرندگان خدمت / تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت بیمارستان عرفان نیایش سال 1399

مکان
ساعت
رسانه آموزشی
مدرس
گروه هدف
عنوان
تاریخ
ردیف
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر رجبی
گیرندگان خدمت
روز جهانی سل
4/1/99
1
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر سمیعی
گیرندگان خدمت
روز جهانی هموفیلی
28/1/99
 
2
سالن همایش
8-10
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی پیشگیری از مالاریا
5/2/99
3
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم درویش زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی بهداشت حرفه ای
8/2/99
4
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر آذرگون
گیرندگان خدمت
روز جهانی آسم و آلرژی
11/2/99
 
5
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم عرفانیان
گیرندگان خدمت
روز جهانی ماما
15/2/99
6
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر بهرامی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پارکینسون
26/2/99
 
7
لابی بیمارستان
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
غربالگری در لابی
گیرندگان خدمت
روز جهانی فشار خون
27/2/99
8
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر ذاکری
گیرندگان خدمت
روز جهانی MS
6/3/99
9
لابی بیمارستان
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آموزش در لابی
گیرندگان خدمت
روز جهانی بدون دخانیات
 
10/3/99
10
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر بلالی
گیرندگان خدمت
روز جهانی اهداء خون
24/3/99
11
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
13/4/99
12
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی هپاتیت
6/5/99
13
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر سمیعی
گیرندگان خدمت
روز اهداء خون در ایران
9/5/99
14
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم جهانبخش
گیرندگان خدمت و مادرانی که در این مرکز زایمان کردند
روز جهانی شیر مادر
10/5/99
15
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم ذوالفقاری
گیرندگان خدمت
پیشگیری از خودکشی
19/6/99
16
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم ذوالفقاری
گیرندگان خدمت
روز جهانی آلزایمر
30/6/99
17
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم فلسفی
گیرندگان خدمت
روز جهانی قلب
2/7/99
18
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم قیاسوند
 
گیرندگان خدمت
روز جهانی بهداشت محیط
4/7/99
19
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی هاری
6/7/99
20
بخش اطفال
12 - 11
جشن در بخش اطفال با حضور والدین
خانم نظری
گیرندگان خدمت
روز جهانی کودک
16/7/99
21
سالن همایش
10-8
LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم ذوالفقاری
 
گیرندگان خدمت
روز جهانی سلامت روان
24/7/99
22
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی
خانم عرفانیان
گیرندگان خدمت
هفته سلامت زنان
24/7/99 الی 30/7/99
23
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی
آقای دکتر ریحانی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پوکی استخوان
28/7/99
24
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
آقای دکتر کمالی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پسوریازیس
7/8/99
25
سالن همایش
10-8
LCDلابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر رجبی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پنومونی
21/8/99
26
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر رجبی
گیرندگان خدمت
روز جهانی دیابت
23/8/99
27
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم جهانبخش
گیرندگان خدمت
روز جهانی نوزاد نارس
26/8/99
28
سالن همایش
9-12
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی مبارزه با ایدز
10/9/99
29
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قربانی
گیرندگان خدمت
روز جهانی معلولان
12/9/99
30
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قربانی
گیرندگان خدمت
حمایت بیماران کلیوی
21/9/99
31
سالن همایش
10 - 8
جشن در سالن همایش
دفتر پرستاری
 
گیرندگان خدمت
روز پرستار
11/10/99
32
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر سلیمی
گیرندگان خدمت
روز جهانی مبارزه با سرطان
15/11/99
33
سالن همایش
10-8
لابی پمفلت کلاس آموزشی
آقای آباء
گیرندگان خدمت
هفته سلامت مردان
1/12/99 الی 7/12/99
34
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قیاسوند
گیرندگان خدمت
روز ملی بهداشت محیط
11/12/99
35
دی ان ان