X

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

آموزش / آموزش گیرندگان خدمت / تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

 

 

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت بیمارستان عرفان نیایش / سال 1400
مکان
ساعت
رسانه آموزشی
مدرس
گروه هدف
عنوان
تاریخ
ردیف
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر سید جواد حسینی
گیرندگان خدمت
روز جهانی سل
4/1/1400
1
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر واعظی
گیرندگان خدمت
روز جهانی هموفیلی
28/1/1400
2
سالن همایش
8-10
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی پیشگیری از مالاریا
5/2/1400
3
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم درویش زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی بهداشت حرفه ای
8/2/1400
4
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر جمشیدی فرد
گیرندگان خدمت
روز جهانی آسم و آلرژی
11/2/1400
5
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم عرفانیان
گیرندگان خدمت
روز جهانی ماما
15/2/1400
6
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر بهرامی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پارکینسون
26/2/1400
7
لابی بیمارستان
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
غربالگری در لابی
گیرندگان خدمت
روز جهانی فشار خون
27/2/1400
8
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر ذاکری
گیرندگان خدمت
روز جهانی MS
6/3/1400
9
لابی بیمارستان
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آموزش در لابی
گیرندگان خدمت
روز جهانی بدون دخانیات
10/3/1400
10
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
13/4/1400
11
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی هپاتیت
6/5/1400
12
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر مقدم
گیرندگان خدمت
روز اهداء خون در ایران
9/5/1400
13
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم ابراهیمی
گیرندگان خدمت و مادرانی که در این مرکز زایمان کردند
روز جهانی شیر مادر
10/5/1400
14
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم ذوالفقاری
گیرندگان خدمت
پیشگیری از خودکشی
19/6/1400
15
سالن همایش
11 - 9
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر آزمندیان
گیرندگان خدمت
روز جهانی آلزایمر
30/6/1400
16
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم فلسفی
گیرندگان خدمت
روز جهانی قلب
2/7/1400
17
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم قیاسوند
گیرندگان خدمت
روز جهانی بهداشت محیط
4/7/1400
18
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی هاری
6/7/1400
19
بخش اطفال
12 - 11
جشن در بخش اطفال با حضور والدین
خانم نظری
گیرندگان خدمت
روز جهانی کودک
16/7/1400
20
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم ذوالفقاری
گیرندگان خدمت
روز جهانی سلامت روان
24/7/1400
21
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی
خانم عرفانیان
گیرندگان خدمت
هفته سلامت زنان
24/7/1400 الی 30/7/1400
22
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی
آقای دکتر ریحانی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پوکی استخوان
28/7/1400
23
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی
آقای دکتر کمالی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پسوریازیس
7/8/1400
24
سالن همایش
10-8
LCDلابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر قاسمی
گیرندگان خدمت
روز جهانی پنومونی
21/8/1400
25
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم دکتر حقی
گیرندگان خدمت
روز جهانی دیابت
23/8/1400
26
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم ابراهیمی
گیرندگان خدمت
روز جهانی نوزاد نارس
26/8/1400
27
سالن همایش
9-12
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم حسینی زاده
گیرندگان خدمت
روز جهانی مبارزه با ایدز
10/9/1400
28
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قربانی
گیرندگان خدمت
روز جهانی معلولان
12/9/1400
29
سالن همایش
10-8
LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قربانی
گیرندگان خدمت
حمایت بیماران کلیوی
21/9/1400
30
سالن همایش
10 - 8
جشن در سالن همایش
دفتر پرستاری
گیرندگان خدمت
روز پرستار
11/10/1400
31
سالن همایش
10 - 8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر سلیمی
گیرندگان خدمت
روز جهانی مبارزه با سرطان
15/11/1400
32
سالن همایش
10-8
لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
آقای دکتر محمدی
گیرندگان خدمت
هفته سلامت مردان
1/12/1400 الی 7/12/1400
33
سالن همایش
10-8
LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی
خانم قیاسوند
گیرندگان خدمت
روز ملی بهداشت محیط
11/12/1400
34

  • توجه : تا اطلاع ثانوی به علت شیوع پاندمی کرونا  کلیه جلسات به صورت غیر حضوری و از طریق واتساپ / اسکای روم و آنلاین برگزار می گردد.
دی ان ان