X

آموزش گیرندگان خدمت

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت بیمارستان عرفان نیایش سال 1399

مکان

ساعت

رسانه آموزشی

مدرس

گروه هدف

عنوان

تاریخ

ردیف

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر رجبی

گیرندگان خدمت

روز جهانی سل

4/1/99

1

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سمیعی

گیرندگان خدمت

روز جهانی هموفیلی

28/1/99

 

2

سالن همایش

8-10

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم حسینی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

5/2/99

3

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم درویش زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت حرفه ای

8/2/99

4

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر آذرگون

گیرندگان خدمت

روز جهانی آسم و آلرژی

11/2/99

 

5

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم عرفانیان

گیرندگان خدمت

روز جهانی ماما

15/2/99

6

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر بهرامی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پارکینسون

26/2/99

 

7

لابی بیمارستان

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

غربالگری در لابی

گیرندگان خدمت

روز جهانی فشار خون

27/2/99

8

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر ذاکری

گیرندگان خدمت

روز جهانی MS

6/3/99

9

لابی بیمارستان

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آموزش در لابی

گیرندگان خدمت

روز جهانی بدون دخانیات

 

10/3/99

10

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر بلالی

گیرندگان خدمت

روز جهانی اهداء خون

24/3/99

11

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم حسینی زاده

گیرندگان خدمت

روز مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

13/4/99

12

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم حسینی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی هپاتیت

6/5/99

13

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سمیعی

گیرندگان خدمت

روز اهداء خون در ایران

9/5/99

14

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم جهانبخش

گیرندگان خدمت و مادرانی که در این مرکز زایمان کردند

روز جهانی شیر مادر

10/5/99

15

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم ذوالفقاری

گیرندگان خدمت

پیشگیری از خودکشی

19/6/99

16

سالن همایش

11 - 9

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم ذوالفقاری

گیرندگان خدمت

روز جهانی آلزایمر

30/6/99

17

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم فلسفی

گیرندگان خدمت

روز جهانی قلب

2/7/99

18

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم قیاسوند

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت محیط

4/7/99

19

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

خانم حسینی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی هاری

6/7/99

20

بخش اطفال

12 - 11

جشن در بخش اطفال با حضور والدین

خانم نظری

گیرندگان خدمت

روز جهانی کودک

16/7/99

21

سالن همایش

10-8

LCD  لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم ذوالفقاری

 

گیرندگان خدمت

روز جهانی سلامت روان

24/7/99

22

سالن همایش

10-8

LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی

خانم عرفانیان

گیرندگان خدمت

هفته سلامت زنان

24/7/99 الی 30/7/99

23

سالن همایش

10-8

LCD لابی– پمفلت –کلاس آموزشی

آقای دکتر ریحانی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پوکی استخوان

28/7/99

24

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کارگاه آموزشی

آقای دکتر کمالی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پسوریازیس

7/8/99

25

سالن همایش

10-8

LCDلابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر رجبی

گیرندگان خدمت

روز جهانی پنومونی

21/8/99

26

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر رجبی

گیرندگان خدمت

روز جهانی دیابت

23/8/99

27

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم جهانبخش

گیرندگان خدمت

روز جهانی نوزاد نارس

26/8/99

28

سالن همایش

9-12

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم حسینی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با ایدز

10/9/99

29

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم قربانی

گیرندگان خدمت

روز جهانی معلولان

12/9/99

30

سالن همایش

10-8

LCDلابی – پمفلت – کلاس آموزشی

خانم قربانی

گیرندگان خدمت

حمایت بیماران کلیوی

21/9/99

31

سالن همایش

10 - 8

جشن در سالن همایش

دفتر پرستاری

 

گیرندگان خدمت

روز پرستار

11/10/99

32

سالن همایش

10 - 8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

آقای دکتر سلیمی

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با سرطان

15/11/99

33

سالن همایش

10-8

لابی پمفلت کلاس آموزشی

آقای آباء

گیرندگان خدمت

هفته سلامت مردان

1/12/99 الی 7/12/99

34

سالن همایش

10-8

LCD لابی– پمفلت – کلاس آموزشی

خانم قیاسوند

گیرندگان خدمت

روز ملی بهداشت محیط

11/12/99

35

دی ان ان